Sabtu, 14 Ogos 2010

Pengurus Hebat: SALAM PEMBUKA BICARA

Pengurus Hebat: SALAM PEMBUKA BICARA: "Assalamualaikum Warahmatullah Wa Barakatuh dan Salam Sejahtera. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan rahmatnya..."

Tiada ulasan:

Terdapat ralat dalam alat ini